Musiikin ja tanssin vaikutuksista aivojen kuntoutumiseen on tehty ja tehdään nykyisin kuntoutustutkimuksia. Musiikilla ja erityisesti tanssilla on todettu olevan huomattavan paljon aivoja aktivoivia ja kuntoutusta edistäviä vaikutuksia erilaisissa neurologisissa sairauksissa, -vammoissa ja niiden jälkitiloissa. 

Tanssikuntoutus tarkoittaa yhdistyksessämme tanssia ja tanssiin valmentavaa liikuntaa, jonka tarkoituksena on tukea oppilaidemme neurologisten häiriöiden kuntoutumista. Nämä häiriöt voivat olla liikkumiseen ja tasapainoon liittyviä, mutta myös kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin, tarkkaavuuteen, hahmottamiseen sekä kielellisiin- ja vuorovaikutuksellisiin toimintoihin liittyviä. Tanssiterapia nimitystä käytetään tavallisesti tanssivalmennuksesta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan psyykkis-sosiaalista toimintakykyä, eikä näkökulma ole siten neurologisessa kuntoutumisessa.

Tanssikuntoutuksesta on myös kehitetty erillinen, strukturoitu, systeeminen tanssikuntoutusmenetelmä. Tätä menetelmää ei sovelleta tanssikuntoutusyhdistyksen ryhmätunneilla, vaan se on osa lääkinnällistä kuntoutusta, joihin asiakas saa fysioterapian osana maksusitoumuksen mm. vakuutusyhtiöltä, ja se toteutetaan yleensä yksilökuntoutuksena. Tanssikuntoutusmenetelmää tarjoavat tällä hetkellä vain sitä kehittäneet ja sen tutkimukseen osallistuneet fysioterapeutit yhdessä tanssinopettajan kanssa.

Tanssikuntoutus, kuntouttava tanssi ja tanssiterapia nimityksiä käytetään monenkirjavasti eri yhteyksissä, ja tanssin opetuksen tavoitealueen sopivuus omiin tarpeisiin kannattaa etukäteen selvittää. 

 

Linkkejä aiheesta:

 

Tangoterapiaa-Parkinson-potilaille 

Bw kuntoutuksessa - mitä se on 

Kuntoutustanssi

http://www.cbru.helsinki.fi/music/fi

https://hierontatohtori.info/tag/kuntouttava-tanssi/

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo11272

http://danceforparkinsons.org/

http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/ajankohtaista/artikkeli?bid=1392

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMQRPNkwhgw

 

 http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tanssi-avuksi-aivovammakuntoutukseen/#.VxtRPlaLTIU

https://www.youtube.com/watch?v=EajsKP-ARIE

 

 http://www.unisa.edu.au/Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Connect/News/Health-Horizons-Issue-7/Five-minutes-with-AProf-Susan-Hillier/

 

 http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/01/23/463222589/dance-returns-the-joy-of-movement-to-people-with-parkinsons